گزارش تصویری افتتاحیه جشنواره منطقه ای اختراعات رویش زردکوه


تاریخ ثبت: ۲۲ آذر ۱۳۹۶