گزارش تصویری نشست هم اندیشی شرکت های تعاونی سهام عام به میزبانی شرکت پیشگامان کویر پرشیا
گزارش تصویری تجلیل مدیرکل اداره ورزش و جوانان از مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان
گزارش تصویری اهدای تندیس بلورین و تقدیرنامه جایزه تعالی مدیریت تعاونی به اتحادیه تخصصی امورزیربنایی پیشگامان
گزارش تصویری برگزاری جلسات توجیهی مرکز شتابدهنده پیشگامان در دانشگا های یزد، علم و هنر و امام جواد
گزارش تصویری بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان از مرکز تست امنیت نرم افزار پیشگامان
گزارش تصویری کنگره بین المللی حقوق ژنتیک با حمایت گروه تعاونی پیشگامان
گزارش تصویری بازدید وزیر دادگستری از پیشگامان صنعت سبز
گزارش تصویری حضور شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات در نمایشگاه بین المللی صنعت برق
گزارش تصویری تجلیل از پیشگامان کویر آسیا صادر کننده نمونه استان یزد
گزارش تصویری جلسه شورای فرهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی گروه تعاونی پیشگامان