بازدید وزیر تعاون,کار و رفاه اجتماعی از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸


مراسم گرامیداشت روز جهانی تعاون


تاریخ ثبت: ۲۲ تیر ۱۳۹۸


مجمع عمومی بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸


بازدید استاندار یزد از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸


بازدید معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارخانجات پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸


بازدید معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸


بازدید معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مرکز شتابدهنده پیشگامان


تاریخ ثبت:


بازدید معاون علمی وفناوری رئیس جمهور از کارخانه صنعت سبز پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸


بازدید معاون علمی وفناوری رئیس جمهور از مرکز شتابدهنده پیشگامان


تاریخ ثبت:


بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از شتاب دهنده پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸