بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران شهرستان زرند از شرکتهای گروه تعاونی پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷