گزارش تصویری دوازدهمین جشنوراه تعاونی های برتر استان با حمایت گروه تعاونی پیشگامان

دوازدهمین جشنوراه تعاونی های برتر استان با حمایت گروه تعاونی پیشگامان- شهریور ۹۶


تاریخ ثبت: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶