تقدیر از واحد منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان در روز کارگر

در سی امین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید از واحد منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان به عنوان گروه کار نمونه استان در بخش خدمات تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، در سی امین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان یزد در روز جهانی کار و کارگر با اهدای لوح سپاس و تندیس از محمدکاظم کشورشاهی مدیر منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان به عنوان گروه کار نمونه بخش خدمات استان تقدیر شد.
دکترطالبی استاندار یزد در این مراسم ضمن تبریک روزکارگر، با بیان اینکه کارگران در رونق تولید کشور برجسته ترین نقش را دارند رویکرد دولت را حمایت از کارگران در سطح کلان خواند و به توجه بیشتر به مطالبات کارگران اشاره کرد. وی همچنین رمز بالندگی کارگران در محیط کار را همدلی، تلاش، همت و قوی بودن تشکلات خانه کارگر جهت رفاه کارگران دانست.


تاریخ ثبت: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید 147