بررسی راهکارهای تقویت پست کشور

مدیران عامل پست پیشگامان بادپا و پست جمهوری اسلامی ایران بر لزوم افزایش همکاری متقابل تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان به مناسبت روز جهانی پست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا در دیدار با مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی راهکارهای تقویت صنعت پستی کشور بر لزوم افزایش همکاری های متقابل در این راستا تاکید کردند.
نعمتی مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با بیان اینکه ورود اپراتورهای خصوصی به عرصه پست کشور سبب افزایش کیفیت در ارائه خدمات این حوزه می شود خواستار تقویت روابط و همکاری های بیشتر در جهت تقویت و گسترش خدمات پست به مردم شد.


تاریخ ثبت: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید 259