بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرعامل شرکت مگفا از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۷ مهر ۱۳۹۷