بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد از شتابدهنده پیشگامان

نشست مشترکی در حوزه استارتاپ ما بین مرکز شتابدهنده پیشگامان و شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، دکتر جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از مرکز شتابدهنده پیشگامان بازدید کرد. در این بازدید تیم‌های مستقر در مرکز شتابدهنده به شرح فعالیت های خود در این مرکز پرداختند. همچنین کشورشاهی مدیرعامل مرکز شتابدهنده پیشگامان در خصوص فعالیت استارتاپ های شتابدهنده توضیحاتی ارائه داد. در ادامه‌ نشست مشترکی ما بین مدیرعامل مرکز شتابدهنده پیشگامان و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید.
در این نشست در زمینه همکاری‌های مشترک در حوزه استارتاپ‌های مرتبط به آب بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد که در ادامه همکاری‌ها رویداد‌های مشترکی برگزار شود.


تاریخ ثبت: ۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید 175