بازدید معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و هیئت همراه از پیشگامان صنعت سبز و عصر ارتباطات


تاریخ ثبت: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷