جلسه بررسی انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی


تاریخ ثبت: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷