بازدید معاون اول رئیس جمهور از غرفه شتابدهنده پیشگامان در پارک فناوری پردیس

اسحاسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بازدید از پارک فناوری پردیس در جریان روند فعالیت مرکز شتابدهنده پیشگامان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با حضور در پارک فناوری پردیس، از بخش های مختلف این پارک، شرکت های دانش بنیان و مراکز شتابدهنده فعال و منتخب از جمله شتابدهنده پیشگامان بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه گروه تعاونی پیشگامان قرار گرفت.
در این بازدید کشورشاهی مدیر مرکز شتابدهنده پیشگامان در خصوص پتانسیل ها و حوزه های فعالیت گروه تعاونی پیشگامان و بهره گیری از ظرفیت های این حوزه توسط استارتاپ های شتابدهنده به ویژه در ضمینه پست، لجستیک و بندرخشک توضیحاتی ارائه داد. همچنین در مورد اجرا و پیاده سازی طرح بازارگام و تحویل میوه درب منزل مشتریان با قیمتی پایین تر از ستاد تنظیم بازار، خروجی های شتابدهنده سایکل اول و وضعیت شتابدهنده در سایکل دوم، برج IT و بهره گیری از ظرفیت های آن شبکه توضیحاتی به معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه داده شد.
در پایان نیز واحدهای دانش بنیان، استارتاپ ها و شتابدهنده های منتخب در جلسه ای با معاون اول رئیس جمهوری گزارشی از روند فناوری و نوآوری در دنیا و توضیحاتی در رابطه با برنامه نوآوری کشورهایی از جمله آمریکا، کره، چین و … ارائه دادنند.
گفتنی است در جریان بازدید معاون اول رئیس‌جمهوری از پارک فناوری پردیس، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مقیمی استاندار تهران جهانگیری را همراهی می‌کردند.اق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بازدید از پارک فناوری پردیس در جریان روند فعالیت مرکز شتابدهنده پیشگامان قرار گرفت.


تاریخ ثبت: ۸ فروردین ۱۳۹۷
بازدید 273