گزارش تصویری بازدید دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه از غرفه گروه تعاونی پیشگامان در نمایشگاه تعاون
گزارش تصویری بازدید وزیرتعاون از غرفه گروه تعاونی پیشگامان در نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون
گزارش تصویری بازدید مدیران ستادی از سایت بندرخشک
گزارش تصویری بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از سایت بندرخشک پیشگامان
‘گزارش تصویری جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT) در مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان”
گزارش تصویری حضور شرکت تعاونی پیشگامان دیار کریمان در کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی در کرمان
گزارش تصویری حضور گروه تعاونی پیشگامان در نمایشگاه الکامپ۲۰۱۶
گزارش تصویری مجمع عمومی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد
گزارش تصویری بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه گروه تعاونی پیشگامان در نمایشگاه الکامپ
گزارش تصویری نشست هم اندیشی شرکت های تعاونی سهام عام به میزبانی شرکت پیشگامان کویر پرشیا