یزد، قطب تولید کاغذسنگی کشور می شود

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری استان یزد از شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان صنعت سبز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، دکتر نورالدینی مدیرکل دفتر جذب سرمایه و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری استان یزد و جمعی از کارشناسان این دفتر با مراحل تولید کارخانه کاغذ از سنگ آشنا شدند.نورالدینی، در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنایعی که با شرایط اقلیمی یزد سازگاری دارد گفت: با توجه به نیاز کشور به این محصول و همچنین مزیت استفاده نکردن از آب در فرایند تولیدی و استفاده از منابع سرشار معدنی استان، این طرح‌ از اولویت و اهمیت زیادی برخودار است.
سمیعی، مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت سبز نیز در این بازدید در گزارش جامعی به تشريح وضعيت فعلی شركت و بازارهای هدف پرداخت و با توجه به تكنولوژي و پتانسيل‌هاي موجود اين شركت در زمينه توليد كاغذسنگی در كشور و خاورميانه، اهمیت اجرائي‌شدن فازهاي بعدی و روند تأمين مالي اين شركت به منظور تبديل استان یزد به قطب توليد كاغذسنگی در كشور را خاطرنشان کرد.


تاریخ ثبت: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید 29