نشست صمیمی اصحاب رسانه با مدیرعامل گام پلاس و بازدید از واحدهای مختلف این شرکت


تاریخ ثبت: ۱۷ دی ۱۳۹۶