بازدید امام جمعه, استاندار و اعضای شورای اقتصاد مقاومتی استان یزد از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱ بهمن ۱۳۹۶