برگزاری رویداد دورهمی تیم های ثبت نام کننده در سایکل دوم شتابدهنده پیشگامان

رویداد کندو ،دورهمی تیم های ثبت نام کننده در سایکل دوم شتابدهنده پیشگامان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان رویداد دورهمی تیم‌های ثبت‌نام کننده در سایکل دوم در مرکز شتابدهنده پیشگامان با سخنرانی مهندس کشورشاهی مدیر عامل شتابدهنده پیشگامان با موضوع معرفی حوزه فعالیت شرکت آغاز شد و سپس تیم‌ها به معرفی ایده و اعضای خود پرداختند.
در ادامه کارگاه آموزش نحوه ارائه در جلسه داوری برگزار شد‌ و در پایان حاضران به گفت‌و‌گو و شبکه‌سازی پرداختند.


تاریخ ثبت: ۲۳ آبان ۱۳۹۶