حضور اساتید و نمایندگان دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد در مرکز شتابدهنده پیشگامان

جلسه معرفی مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان و دفتر ارتباط با صنعت روز گذشته با حضور اساتید دانشگاه یزد در مرکز شتابدهنده پیشگامان برگزار گردید.

;

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، نمایندگان دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد و گروههای مستقل ضمن بازدید از قسمتهای مختلف مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان، در جلسه ای به بررسی راهکارهای موثر فعالیت این مرکز در دانشگاه یزد پرداختند.
مهندس کشورشاهی مدیر مرکز شتابدهنده پیشگامان در این جلسه با بیان اینکه شتابدهنده شرکتی است که از لحاظ مالی، فکری و تجربی از استارتاپ ها حمایت کرده و با ارائه نکات آموزشی لازم آنها را برای عبور از چالش ها آماده می کند افزود: فضای استقرار مجهز، شبکه ای از مربی و منتورهای مجرب ، کلاس های آموزشی جامع ،ارائه راهکارهای تسهیلگری تحقیقات و ورود به بازار، رویدادهای متعدد و تخصصی، حمایت مالی، شبکه بزرگ متخصصین برای تیم سازی، خدمات مشاوره ای و حقوقی و همچنین استفاده از تمامی زیر ساخت های گروه تعاونی پیشگامان از جمله حمایت های مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان از تیم هایی است که ایده های نو در راه اندازی کسب و کارهای نوین دارند.

مهندس امیرحسین رضایی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان نیز در این جلسه به بیان شرایط حضور در مرکز شتابدهنده پرداخت و بر حمایت گروه تعاونی پیشگامان از ایده های نو و قابل سرمایه گذاری تاکید کرد. همچنین دکتر دوست حسینی مسوول مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه یزد نیز در این نشست به معرفی این مرکز پرداخت و بر لزوم همکاری دانشگاهیان و صاحبان صنایع تاکید نمود.
در پایان حاضرین از مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان بازدید نموده و در جریان چگونگی فعالیت تیم های حاضر در مرکز قرار گرفتند.


تاریخ ثبت: ۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید 243