جلسه مشترک کنسرسیوم پیشگامان پست بادپا با مسئولان ارشد شركت ملی پست

مسئولان ارشد شرکت ملی پست و اپراتور دوم بخش خصوصی در راستای افزایش همکاری ها با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان،دکتر مهری معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست با اعضای ارشد کنسرسیوم پیشگامان پست بادپا شامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد، شرکت تعاونی شهریار (کارکنان شهرداری تهران) و شرکت ماهکس دیدار و در خصوص روند همکاری ها بحث و تبادل نظر نمود.
دکتر مهری در این جلسه اظهار داشت: وظیفه و مأموریت ما ارائه خدمات با کیفیت است و سیاست دولت و پست برون سپاری خدمات به بخش های خصوصی توانمند و مرتبط است . معاون وزیر ارتباطات بیان کرد: هدف ما واگذاری خدمات به اپراتورهای منتخب بوده و حضور بخش خصوصی برای شرکت ملی پست یک فرصت محسوب می شود. رئیس هیئت مدیره در ادامه افزود :اتحاد سه مجموعه در درجه اول به نفع مردم و بعد به نفع شرکت هاست که خروجی آن در قالب ارائه خدمات با کیفیت به مردم خود را نشان می دهد. وی سپس با بیان این که جهت گیری پست های دنیا به سمت کالا و امانت بوده و این موضوع موجب ایجاد اشتغال و توسعه کسب وکار می شود، عنوان کرد: بازارهای پست بسیار گسترده است و زمانی می توانیم از آن بهره برداری کرده و آن را توسعه دهیم که هماهنگی لازم را با سایر بخش های فعال در حوزه پست داشته باشیم.


تاریخ ثبت: ۷ آبان ۱۳۹۶
بازدید 312