گزارش تصویری برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم با حمایت گروه تعاونی پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶