گزارش تصویری بازدید معاون بانک ملت از کارخانه پیشگامان صنعت سبز


تاریخ ثبت: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶