کلنگ زنی احداث بزرگترین سردخانه استان یزد در بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۹ شهریور ۱۳۹۴