مدیران ستادی

     

محمدرضا رضایی نژاد

مديرعامل اتحاديه تخصصي شركتهاي تعاوني امور زيربنايي پيشگامان

سیروس اشرف زاده

رئیس هيئت تصفيه شركت تعاوني اعتباري پيشگامان هميار

محمد علي شهاب

عضو هيئت مديره شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد

      علی یوسفی

 مديرعامل شرکت پیشگامان کویر آسیا

محمد رضا شهسواری

مديرعامل شركت تعاوني پيشگامان توسعه بندرخشك كوثر

 محمدعلی پورروستایی

مديرعامل شرکت تعاونی توليدي پیشگامان عصر ارتباطات

 مسعود بمانی پور

مديرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات(pte)

  علیرضا طرازی

مديرعامل شركت تعاونی مسکن کارکنان و اعضاي گروه پیشگامان

امیرحسین رضائی نژاد

مديرعامل شركت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند

 سید امیرحسین حاتمی نسب

مديرعامل شرکت تعاونی دانش بنيان پیشگامان رسانه و آگهي زبده (پرواز)

 محمد هادی اسلامی

مديرعامل شرکت پیشگامان پست بادپا

 حسین پهلوانیان

مديرعامل شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان

 امیراحمد سمیعی

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز یزد

 علی حجت

مديرعامل شرکت پیشگامان آتیه کویر

 مهدی پیشکوهی پور

مديرعامل شركت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان

 سیدحسین کوزه گر

مديرعامل شركت تعاوني پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب

   احمد امینی بابک

مديرعامل شرکت تعاونی پیشگامان كوير دیار کریمان

 سیدجواد حسینی عزآبادی

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید و توزیع انرژی های خورشیدی پیشگامان

 سید محمد صیادی

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد

 محمد میرجلیلی

مديرعامل شركت فني و خدماتي حمل و نقل راهبران مشتاق يزد

 حمید بابادی نیا

مديرعامل شرکت گیلاس کامپیوتر

 محسن لطیفی

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امید میهن

 حسین محمدی

مديرعامل شرکت پیشگامان محتوي گستر

 محمد منتظری

مديرعامل شركت تعاوني پيشگامان ايساتيس ارتباطات كاسپين

 سید اصغر چاووشی زاده تفتی

مدیرعامل شرکت تعاونی حمل و نقل پیشگامان ترابر بندرخشک

 وحید دهستانی

مدیرعامل شرکت پیشگامان کی پاد کویر

 روح الله صبح یزدی

مديرعامل شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس

 سهیل فلاح

مدیرعامل پرشین پرواز کویر

 عباس نواب پور

مدیرعامل شرکت تعاونی تأمین نیاز و بهره وری آب پیشگامان کویر

 

حمیدرضا قمی

معاونت امور بين‌الملل و لجستيك اتحاديه پيشگامان

 علی استادی

مدیر بازرسی اتحاديه تخصصي پيشگامان

 عبدالرسول دوران

مشاور امور اجتماعی و بین الملل گروه تعاوني پيشگامان

 جمال قضاوتی

مشاور حقوقی اتحاديه تخصصي پيشگامان

 مسعود مهدی پناه

مشاور حقوقی گروه اتحاديه تخصصي پيشگامان

 مصطفی میرجلیلی

مدیر حراست اتحاديه تخصصي پيشگامان

 سید محمد صالحی

مشاور امور بانکی و ناظر مقیم در امور تصفیه پیشگامان همیار در موسسه  نور

 مرتضی رئیس زاده

معاون ستاد و پشتيباني اتحاديه تخصصي پيشگامان

محمد رضا لطیفی

مشاور امور مالی اتحادیه تخصصي امور زيربنايي پيشگامان

سید علی سجادی

مشاور پیگیری های ویژه مدیرعامل اتحاديه پيشگامان

محمود دانافرد

مدیر امور مجامع و دبير جلسات هيئت مديره شركتهاي  پيشگامان

منصور ندافیون

مشاور بازرگانی اتحاديه تخصصي امور زيربنايي پيشگامان

مهدی جعفری ندوشن

مدیر دفتر مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان

 علی اشرف زاده

مدير دفتر تحقیق و توسعه اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان

 هادي خبيري پور

مدير مالي اتحاديه تخصصي امور زيربنايي پيشگامان

 محمد كاظم كشورشاهي

مدیر واحد تشكيلات، روشها و منابع انساني اتحاديه تخصصي پيشگامان